Lightspeed leader

LED yşyklandyryjy çyra bazarynyň ösüş tendensiýasy

Yşyk-diodly yşyklandyryş Elçyra bazarynyň ösüş tendensiýasy ekologiki meseleler bilen jemgyýetiň arasyndaky aragatnaşyga gönükdirilmelidir.
Soňky ýyllarda yşyklandyryş bazarynyň ösüş tendensiýasy durnuksyz ýagdaýda;LED yşyklandyryjy çyralaryň ýüze çykmagy sebäpli yşyklandyryş kategoriýasy täze öwrülişigi tassyklady.Lomaý satyjylar üçin akkor lampalar täze bazarda eýýäm başga bir döwür.CFL-ler täze gelen bazar bilen bäsleşmeli.LED yşyklandyryş köp sebäplere görä ýüze çykýar.LED tehnologiýasy üznüksiz ösüş tendensiýasynda we çalt ösüşde LED has ýagty, ekologiýa taýdan arassa we energiýa tygşytlaýjydyr.Propertyokary netijelilik bilen utgaşyp, bu emläk yşyklandyryjylary ideal yşyklandyryş önümine öwürýär.Akkor lampanyň ýagty netijeliligi takmynan 10lm / w, LED bolsa 100lm / w ýetip biler.Bu etapda bazardaky ykjam energiýa tygşytlaýjy lampalar bilen deňeşdirilende, LED has ýokary netijelilige eýe.
Soňky ýyllarda yşyklandyryş bazarynyň ösüş tendensiýasy durnuksyz ýagdaýda;LED yşyklandyryjy çyralaryň ýüze çykmagy sebäpli yşyklandyryş kategoriýasy täze öwrülişigi tassyklady.Lomaý satyjylar üçin akkor lampalar täze bazarda eýýäm başga bir döwür.CFL-ler täze gelen bazar bilen bäsleşmeli.LED yşyklandyryş köp sebäplere görä ýüze çykýar.LED tehnologiýasy üznüksiz ösüş tendensiýasynda we çalt ösüşde LED has ýagty, ekologiýa taýdan arassa we energiýa tygşytlaýjydyr.Propertyokary netijelilik bilen utgaşyp, bu emläk yşyklandyryjylary ideal yşyklandyryş önümine öwürýär.Akkor lampanyň ýagty netijeliligi takmynan 10lm / w, LED bolsa 100lm / w ýetip biler.Bu etapda bazardaky ykjam energiýa tygşytlaýjy lampalar bilen deňeşdirilende, LED has ýokary netijelilige eýe.
Passengerolagçy awtoulag segmenti üçin awtoulag yşyklandyryş bazary iň ulusy hasaplanýar
Passengerolagçy ulag segmentinde öňdebaryjy yşyklandyryşyň LCV, awtobus we ýük awtoulaglary ýaly beýleki ulaglar bilen deňeşdirilende has ýokary bolmagy.Passengerolagçy awtoulaglarynyň satuwynyň ýokarlanmagy, sarp edijileriň awtoulaglar üçin has köp pul tölemäge islegleri bilen birlikde, bu segmentde awtoulag yşyklandyryş bazaryna itergi berer.Productionyl bilen deňeşdirilende önümçiligiň ösüşi, çak edilýän döwürde segmentiň ösmegine itergi berer.

rtjty

Iş wagty: Iýun-18-2022